ISO 9001:2008 - Solidaris - bezpieczny transport niebezpiecznych ładunków

System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2008 został wprowadzony przez Solidaris Sp. z o. o. po raz pierwszy w 2008 r. Corocznie przeprowadzane audity potwierdzają najwyższą jakość stworzonych procedur, które na co dzień funkcjonują w ramach struktury organizacyjnej.

Aktualne dokumenty ISO 9001:2008:

iso-2016
Polityka Jakości
CELE 2016

Facebook