Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa ADR

W dniach 22-23 marca 2018 roku, w Hotelu SOLIDARIS odbyła się Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa z zakresu ADR – bezpieczeństwo transportu w teorii i praktyce, która została zorganizowana przy współudziale firmy SOLIDARIS Sp. z o. o., ZMPD oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

W Konferencji udział brali doradcy DGSA, przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, przedstawiciele firm transportowych, Służby Celnej oraz zainteresowani tematyką transportu płynnej chemii.

Głównymi tematami były:

Urządzenia do napełniania zbiorników transportowych chemii płynnej  klas 3-9 wg ADR – Stan 2018 .

Zagłębiona została wiedza na  temat załadunku chemii płynnej  do  drogowych zbiorników transportowych  w myśl obowiązujących przepisów. Prowadzący skupili się nad bezpieczeństwem napełniającego – najczęściej  przedstawicielem przewoźnika. Poruszono  sposób przekazywania zleceń  do kierowcy i najczęściej  używaną dokumentację przewozową.  Omówiona została  konstrukcja i wyposażenie cysterny o kodzie L4BH.

Zapobieganie awariom przemysłowym  i obrót towarami niebezpiecznymi.

Trochę faktów i  dobrych praktyk  z codziennego  życia  poszczególnych stron przewozu  ADR.  Wybrane interwencje służb ratowniczych. Rozważymy na forum dyskusyjnym  jak poprawnie powinniśmy traktować przeładunek towaru  z cysterny do cysterny poza miejscem załadunku.     

Adam Fogel – spedytor występujący w imieniu naszej firmy – omówił szczegółowo proces przewozu ładunków niebezpiecznych od momentu wpływu zlecenia do potwierdzenia przez kierowcę rozładunku przy użyciu systemów TMS.

Zapraszamy do fotorelacji – zdjęcia zamieszczone dzięki uprzejmości Polski Trucker.