Zintegrowane Systemy - Solidaris - bezpieczny transport niebezpiecznych ładunków

 

Firma Solidaris Sp. z o. o., dążąc do najwyższej jakości świadczonych usług, wdrożyła zintegrowane systemy zarządzania. Opracowane procedury gwarantują najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska. System procesów, działających w strukturze firmy, podnosi poziom bezpieczeństwa usług transportowych przy optymalizacji  towarzyszących kosztów. Naszą wiarygodność potwierdzają wysokie wyniki badań prowadzonych w ramach auditów zewnętrznych.

Facebook