ISO 9001:2015 - Solidaris - bezpieczny transport niebezpiecznych ładunków

 

System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015 został wprowadzony przez Solidaris Sp. z o. o. po raz pierwszy w 2015 r. Corocznie przeprowadzane audity potwierdzają najwyższą jakość stworzonych procedur, które na co dzień funkcjonują w ramach struktury organizacyjnej.

 

Aktualne dokumenty ISO 9001:2015:

Facebook