SQAS - Solidaris - bezpieczny transport niebezpiecznych ładunków

 

SQAS (Safety & Quality Assessment System) to zespół procedur funkcjonujących w ramach firmy, który określa poziom bezpieczeństwa oraz jakość działań w obrocie produktami chemicznymi. SQAS dotyczy zarówno materiałów niebezpiecznych jak
i neutralnych. Solidaris Sp. z o. o. posiada certyfikat SQAS od 2013 roku, systematycznie potwierdzając swoją stabilność i wiarygodność.

 

Najważniejsze cele i politykę firmy określiliśmy w obowiązujących Politykach: Antykorupcyjnej, Antymobingowej, Bezpieczeństwa Informacji, Jakościowo-Środowiskowej, Deklaracją bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska, Personalnej, Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Profilaktyki Nadużywania Środków Odurzających oraz Kodeksie etycznym.

 

Aktualne cele, które realizuje firma:

 1. Świadczenie usług wysokojakościowych, spełniających wymagania Klientów.
 2. Realizacja programu prewencyjnego zachowania bezpieczeństwa w czasie jazdy (BBS).
 3. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszego personelu.
 4. Przeciwdziałanie i zwalczanie wszystkich przypadków mobbingu, dyskryminacji i molestowania.
 5. Podejmowanie wszelkich działań mających na celu zapobieganie przejawom
  i próbom łapownictwa oraz korupcji.
 6. Stałe podnoszenie świadomości pracowników.
 7. Stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego.
 8. Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń.
 9. Indywidualne i rzetelne podejście do Klienta i zdobycie jego trwałego zaufania.

Facebook