Strategia podatkowa - Solidaris - bezpieczny transport niebezpiecznych ładunków

 

Strategia podatkowa
Zgodnie z art. 27 c ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, spółka Solidaris Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości informacje o realizowanej strategii podatkowej za poszczególne lata podatkowe, zamieszczając je na swojej stronie internetowej.
Facebook