cysterny - Solidaris - bezpieczny transport niebezpiecznych ładunków

Dysponujemy cysternami chemicznymi jednokomorowymi (pojemność 34 tys. litrów) i wielokomorowymi (3,4) o pojemności do 37,5 tys. litrów oraz kontenerami, wykonanymi ze stali kwasoodpornej.

Przykładowe pojemności komór:
– 7.500 / 22.500 / 7.500
– 11.000 / 7.500 / 14.100

Izolacja zbiorników cystern chemicznych wykonana jest zgodnie z certyfikatem Europejskiego Instytutu Badań Cambridge – maksymalnie ogranicza ubytki temperatury produktu w czasie transportu !!!

Facebook